Cuma'nın faziletleri

11 Şubat 2021 - 21:55 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 - 22:03

Müslümanlar için büyük öneme sahip Cuma günlerinde vatandaşlar da birbirlerine resimli Cuma mesajları göndererek aralarındaki bağı güçlendiriyor. Ayet ve hadislerle Cuma'nın faziletlerini derledik.

1 / 2

Ebû Davûd'un kitabının Tahâret 128 bölümünde ve Tirmizî'nin kitabında Cuma kısmında Cuma günü hakkında şöyle denilmektedir; "Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir." İşte Cuma mesajları ve ayetlerle, hadislerle Cuma'nın faziletleri...

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. (İnsan suresi, 26)

İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?" (Rahman suresi, 60)

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. (Hadid suresi, 1)

Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a Suresi 9)

Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir.  (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13–15)


Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi, 9)

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. (İnsan suresi, 26)

İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır. (Yusuf suresi, 57)

Edep ve ahlak tekrar tekrar giyilen, eskimeyen yepyeni elbiselerdir. Zeka ve düşünce de berrak bir aynadır. Hz. Ali (ra)

Dedi ki: "Ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a şikayet ederim ve Allah tarafından    sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim. (Yusuf suresi, 86)

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Fussilet suresi, 37)

İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. (Fussilet suresi, 34)

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. (Rahman suresi, 78)

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (Cuma Suresi 9-10)

Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. (Kalem suresi, 34)

Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar. (İnsan suresi, 27)

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. (Hadid suresi, 1)